T i T A L i

projekty, služby a řešení ve stavebnictví
tábor   |   praha   |   jižní a střední čechy

+420 774 147 175    titali@titali.cz

A K T U Á L N Ě

rodinný dům | parc.č. 1061/1 | dobřemilice
návrh | projekt | dozor

S T A V B Y

mlýnská 311 | tábor
návrh | projekt | realizace | prodej

čsl. armády 2689 | tábor
vizuál zateplení fasády

výběr ze spolupráce na stavbách | praha
projekty | inženýring | dozory 

P R O F I L

image

Jsem Michal Vdovec, projektant a stavební inženýr a T i T A L i je značka, pod kterou vykonávám odborné činnosti ve stavebnictví, ve kterém se pohybuji již od roku 2004. Za svou více než 15-letou praxi jsem nasbíral nepřeberně zkušeností, především z projektování staveb, jejich projednávání s úřady a dozorování, ale také z vedení stavby či následného prodeje, které jako celek tvoří ucelený pohled napříč tímto spletitým oborem. Během své kariéry jsem byl u desítek staveb ať už dříve formou spolupráce nebo později samostatně. Od roku 2007 jsem autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

Při své práci se dívám především na potřeby a přání klienta. Snažím se porozumět jeho pohledu na věc a jednoznačně pracovat v jeho zájmu. Provést ho po mnohdy nejednoduché cestě od prvotního nápadu, studie až po konečnou realizaci stavby a její uvedení do života.
Zároveň dávám klientovi k dispozici své letité zkušenosti a dovednosti, aby mohl dělat fundovaná rozhodnutí, rozumné závěry a vyvaroval se častých chyb, které pramení z neznalosti širších souvislostí, jednostranných pohledů a chybějících znalostí.

Zvýšenou pozornost věnuji vždy finanční stránce věci. Pro mnoho stavebníků je stavba dlouholetý finanční závazek. Z tohoto důvodu nikdy neplýtvám finančními prostředky investora a již od prvopočátku stavbu navrhuji s ohledem na jeho finanční možnosti, přičemž vycházím ze své praxe a neustálého sledování cen, vývoje a celkové situace ve stavebnictví.

Na základě svého dlouholetého působení v oboru tak mohu nabídnout komplexní portfolio služeb a činností.

Studie | Projekty pro UR a SP | Prováděcí dokumentace stavby
Dokumentace pro výběr zhotovitele
Inženýring - projednání stavby s úřady
Dozory staveb
Poradenství v oblasti stavebnictví a nemovitostí

K O N T A K T

T i T A L i
+ 420 774 147 175
titali@titali.cz
Holubí 6 / 1241
Praha 6 - Suchdol 165 00

ing. Michal Vdovec
Čsl. Armády 18 / 2689
Tábor 390 03


IDDS: xu6mk9m
IBAN: CZ02 0800 0000 0012 9050 0023